Umiejscowienie płyty gazowej w kuchni – dobre praktyki

Rate this post

Idealna płyta gazowa jest nie tylko funkcjonalna, ale również wygodna i bezpieczna w użytkowaniu. Aby taka mogła być, należy wybrać odpowiedni model, ale również zamontować go w kuchni we właściwym miejscu.

  1. Lokalizacja płyty gazowej w liczbach
  2. Trójkąt roboczy a płyta gazowa

Dobre praktyki związane z montażem płyty gazowej dotyczą zarówno zachowania bezpiecznych odległości od okna, mebli i innych sprzętów, jak również samej wygody użytkowania tego sprzętu. Znaczenie ma głównie lokalizacja instalacji gazowej, ale to nie jedyne kryterium, którym należy się kierować podczas wyboru miejsca podłączenia płyty gazowej.

Lokalizacja płyty gazowej w liczbach

Wybór umiejscowienia płyty gazowej nie może być przypadkowy. Po pierwsze ze względu na to, że wymaga tego polskie prawo, a konkretnie zapisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późn. zmian.). Według §173 pkt 3 tego rozporządzenia, kuchnie lub kuchenki gazowe należy montować nie bliżej niż 50 cm od okna, przy czym odległość ta powinna być mierzona od boku urządzenia w rzucie poziomym. Obowiązują również inne zasady, według których płyta gazowa powinna znajdować się minimum 30 cm od lodówki – w przeciwnym wypadku lodówka może zużywać więcej energii eklektycznej niż rzeczywiście by zużyła, gdyby nie stała w pobliżu źródła ciepła, jakim jest płyta gazowa. Warto też pamiętać o odpowiedniej odległości od zlewozmywaka – około 30-40 cm, co zapobiegnie chlapaniu wody na płytę i stojące na niej naczynia, np. patelnię z gorącym olejem. Nie mniej ważne jest usytuowanie szafek – te wiszące powinny się znajdować minimum 45 cm, a okap jeszcze wyżej, bo około 70-75 cm nad płytą. Warto pamiętać również o stole i krzesłach – jeśli takowe znajdują się w kuchni, należy je ustawić na około 60 cm od płyty, aby zapewnić bezpieczeństwo osobie, która będzie siedziała tyłem do palników z otwartymi płomieniami. Odległości te można nieco zmniejszyć, jeśli wybrana płyta gazowa jest skonstruowana w technologii gazu pod szkłem, jak np. płyta gazowa do zabudowy Solgaz. Wówczas niebezpieczeństwo zdmuchnięcia płomienia przez podmuch powietrza od okna lub przypadkowe poparzenie siedzącej nieopodal płomieni osoby, jest znikome.

Trójkąt roboczy a płyta gazowa

Mając możliwość zaprojektowania swojej kuchni, a więc dowolnego wyboru lokalizacji płyty gazowej i innych sprzętów kuchennych, warto pamiętać o złotej zasadzie aranżacji tego pomieszczenia, czyli o tzw. trójkącie roboczym. Pod tą nazwą kryją się zasady usytuowania trzech głównych urządzeń i elementów wyposażenia, niezbędnych w każdej kuchni, a mianowicie płyty grzewczej lub kuchenki, lodówki oraz zlewozmywaka. Według zasady trójkąta roboczego, należy tak ustawić te trzy sprzęty, aby pokonywać między nimi jak najmniejsze odległości, tzn., że:

  • lodówka i płyta gazowa powinny znajdować się w odległości od 120 do 270 cm od siebie,
  • zlewozmywak powinien być ustawiony nie mniej niż 120 i nie więcej niż 210 cm od lodówki,
  • płyta gazowa powinna znajdować się na około 120-210 cm od zlewozmywaka, przy czym w niewielkich kuchniach dopuszcza się zmniejszenie tej odległości do 90 cm.

Takie usytuowanie płyty grzewczej, np. gazowej, pozwala na optymalizację ruchów wykonywanych w kuchni, co bezpośrednio przekłada się na komfort przygotowywania posiłków i realizowania codziennych, kuchennych obowiązków. Takie ułożenie jest też wygodne oraz zapewnia ekonomiczną pracę każdego urządzenia.

Dodaj opinię