Jak efektywnie selekcjonować operatorów monitoringu wizyjnego?

Rate this post

Rekrutacja to w zgodzie z aktualnym wokabularzem proces wybierania osoby – innymi słowy pracownika na dane stanowisko. W praktyce określenie to oznacza przyciągnięcie jak największej liczby osób oraz wybranie spośród nich człowieka najbardziej odpowiedniego do określonych zadań.

Jakie aspekty wchodzą w skład ogniwa zwanego modnie rekrutacją? To przede wszystkim jasne określenie wymagań, wykreowanie oferty pracy, umieszczenie jej w mediach –m.in. w postaci ogłoszenia oraz nabór dokumentów. W kolejnym etapie następuje selekcja, czyli wszelkie działanie zmierzające do oceny kandydatów oraz wyboru najlepszego spośród nich. Na tym etapie dokonuje się analizy życiorysu, testów psychologicznych, rozmów kwalifikacyjnych, a nawet próbek pracy. Wniosek? Proces zatrudnienia dzieli się na dwa kluczowe etapy – rekrutację oraz selekcję, zwieńczeniem jest podpisanie umowy.

Jak wygląda rekrutacja i selekcja w przypadku operatorów monitoringu wizyjnego?

Według pracownika firmy Elektromaniacy, współczesny proces rekrutacji oraz selekcji operatorów monitoringu wizyjnego to nie lada wyzwanie. Wszystko przez ogromny rozwój technologiczny oraz zaawansowanie innowacyjnych systemów monitorowania, które wymagają specjalistycznej wiedzy. Wiele osób twierdzi, że jest to praca z przymrużeniem oka, która w praktyce przypomina oglądanie TV. To tylko pozory, a najlepszym dowodem są badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii, które udowodniły, iż rekordowe inwestycje w najnowsze technologie w tym segmencie nie zmieniają efektywności monitoringu. Owa skuteczność zależy przede wszystkim od pierwiastka ludzkiego, a więc osoby będącej operatorem wizyjnym.

Czy policjant jest dobrym operatorem wizyjnym?

Wielu przedsiębiorców powierza tytułowe stanowisko emerytowanym policjantom licząc na ich doświadczenie. To kolejny pozór, bowiem w rzeczywistości nie każdy, kto sprawdza się świetnie w obserwacji terenowej posiada wyostrzone zmysły w przypadku obserwacji wizyjnej. Nieruchome tkwienie w jednym miejscu oraz obserwowanie nierzadko kilku, a nawet kilkunastu obrazów to zupełnie inna para kaloszy. Tego rodzaju sytuacje są wręcz paradoksalne i często przeciwstawne, bowiem policjant pracujący na ulicy siedząc przed monitorem przez kilka godzin z pewnością będzie się nudził, a swe działanie będzie określał mianem monotonii.

Na czym polega praca operatora monitoringu wizyjnego?

Do najważniejszych ogniw pracy operatora monitoringu wizyjnego należą następujące zdolności oraz aspekty :

  • obserwacja kilku źródeł informacji wizualnej jednocześnie
  • analiza dużej ilości informacji oraz praca w tzw. pustyni informacyjnej
  • wychwytywanie kluczowych informacji
  • całościowa oraz fragmentaryczna analiza poszczególnych zdarzeń
  • podtrzymanie wysokiego poziomu koncentracji oraz nieustanna czujność
  • przekazywanie precyzyjnych oraz skonkretyzowanych komunikatów
  • szybkie oraz zdecydowanie działanie

Na jakich etapach rekrutacji oraz selekcji należy się skupić najbardziej? Poza standardowym działaniem takim jak analiza i interpretacja CV warto zwrócić szczególną uwagę na wyniki testów psychologicznych oraz określić rodzaj osobowości na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodaj opinię